Van waar we komen ... tot wat we vandaag geworden zijn : 

Op initiatief van Luc Lemaire werd in de jaren '90 de feitelijke vereniging Actigo opgericht. Broer Kris was de geniale bedenker van de naam en vrouwlief Marleen was er noodgedwongen bij om alle initiatieven die zich opdrongen in goede banen te leiden.

 

4 april 2002 was een keerpunt in het bestaan van Actigo. Actigo was niet langer een feitelijke vereniging maar werd omgedoopt tot een volwaardige vzw. Dirk De Smedt, Lieven Walckiers, Bart Vermeir, diezelfde Luc Lemaire en Roland Tassenon richtten de vzw op en maakten van de gelegenheid gebruik om ook het activiteitenaanbod overhoop te gooien. Badminton, minivoetbal en het organiseren van Kerstmarkten kwam op de tweede plaats en vanaf nu werd voorrang verleend aan het paardrijden. De vzw Actigo was een feit en de doelstelling van de vereniging gekend. Actigo verzorgt toeristische wandelingen te paard doorheen het Pajottenland. Iedereen die over de nodige rijervaring beschikt kan mee voor een halve dag, gezellig genietend van het mooie Pajottenlandse landschap.

 

Vanaf 2012 drong zich een vernieuwing van het bestuur op. Enerzijds omdat bestuursleden noodgedwongen onze organisatie verlieten of omdat zij nieuwe horizonten dienden te verkennen en nog weinig tijd konden investeren. Ludo Blommaert, Marleen De Win, Eddy Driesen en Luc Lemaire werden de nieuwe gezichten van Actigo vzw. We organiseerde een paar activiteiten waaronder Resto-Actigo, enz om centjes in het bakje te krijgen om toeristische wandelingen te organiseren.  

 

In 2013 kwam het idee op om eventueel koetsen ook te integreren in onze werking. Nieuwe mensen werden aangetrokken, 5 leden (Sven, Pierrot, Luc Luyckx, Ludo, Luc lemaire) volgden de cursus mennen en haalde het diploma van "menner". Ook werd nagegaan welke paarden er in aanmerking kwamen om niet alleen onder het zadel mee te rijden maar ook voor de koets. Beauty en Maaike werden opgeleerd tot men- & ruiterpaard. Sven en Ludo kochten hun eigen koets en zo ze samen met grooms Jeroen, Linda, Zoé, Hilde en Xavier) konden we mennen naar hartenlust en de paarden in topvorm krijgen. Daarnaast waren de gidsen (Sophie, Sarie, Elien, Dorien, Nikita) nog steeds actief om personen onder het zadel te begeleiden

Tijdens corona mocht er jammer genoeg niets georganiseerd worden maar vanaf 2022 zijn we weer rustig opgestart. Ruiters verlieten ons en andere gepassioneerde mensen kwamen er bij. Snel werd duidelijk dat de toeristische wandelingen voor ruiters geen evidentie meer was om ze te begeleiden en zo zijn enkel de koetsenritten over gebleven. Sven probeert deze nu in goede banen te leiden. De andere leden van onze vzw zagen andere organisaties wel zitten. Zo ontstaat er een reeks van organisaties die wij aanbieden aan het brede publiek, ga snel kijken naar "onze organisaties"

Vanaf heden zijn er 7 bestuursleden "wie we zijn" (Luc & Marleen, Sven, Warre & Martine, Wim en Mil) en hun achterban die de organisaties in goede banen proberen te leiden.